SHINKENDO
Shinkendo-Dojo / Eching
Shibucho: Helmut Rudolf Sensei

Kontakt:
VHS
D-85386 Eching

helmutrudolf1@t-online.de

Tel: +49 176 80039234Trainingsangebote: Shinkendo, Toyama-Ryu